تهران – فروس غربی-لاله مرکزی-شقایق9
هر روزی هفته 24 ساعته

فرهاد عبدوی

خانه - فرهاد عبدوی

فرهاد عبدوی

سرپرست تیم گرافیک

فوق لیسانس گرافیک و سرپرست تیم گرافیکی

اطلاعات

شبکه اجتماعی